TLE bg

Bệnh viện

Bệnh viện đa khoa quốc tế miền Đông

benh-vien-quoc-te-mien-dong

Địa chỉ: Phường Lái Thiêu – Thị xã Thuận An – Tỉnh Bình Dương

Năm thực hiện: 2013

Số lượng: 8 thang máy Nexiez MR