TLE bg

Bệnh viện

Bệnh viên đa khoa vùng Tây Nguyên

benh vien da khoa vung tay nguyen

Địa chỉ: số 109 đường Hoàng Minh, P.5, TP Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Năm thực hiện: 2014

Số lượng: 6 thang máy Nexiez MR