TLE bg

Bệnh viện

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu

benh-vien-nguyen-dinh-chieu

Địa chỉ: số 109 đường Hoàng Minh, P.5, TP Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Năm thực hiện: 2014

Số lượng: 6 thang máy Nexiez MR