TLE bg

Bệnh viện

Bệnh viện nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh

Phoi canh benh vien 1

Năm thực hiện: 2015

Số lượng:

  • 18 thang máy Nexiez MR & Nexiez MR Bed Hospital
  • 2 thang Ryoden Dumb waiter
  • 4 thang cuốn ZJ-SE