TLE bg

Sản phẩm

Thang máy không phòng máy

Use Rate capacity (kg) Number of persons Rate speed (m/sec) Maximum nuber of stops Maximum travel (m)
catalog_Page_01
Nexiez S
Tải khách 320-450 4-6 1.0 10 30

Thang không phòng máy. Phù hợp với các tòa nhà văn phòng hoặc chung cư dưới 10 tầng

catalogue2
Nexiez MRL
Tải khách 450-1600 6-21 1.0-2.5 30 80

Thang không phòng máy.

 

product_guide
ELENESSA [Series-IP Version2]
Thang tải khách 1800-2500 24-33 1.0-1.75 22 60

Thang không phòng máy.