TLE bg

Products

Hệ thống quản lý tòa nhà IBMS

Use Rate capacity (kg) Number of persons Rate speed (m/sec) Maximum nuber of stops Maximum travel (m)
Hệ thống quản lý tòa nhà thông minh iBMS

Hệ thống quản lý tòa nhà tích hợp – iBMS là một hệ thống đồng bộ, cho phép quản lý, điều khiển các hệ thống cơ điện trong một tòa nhà. iBMS giúp chúng hoạt động hiệu quả hơn, tiết kiệm điện năng hơn, an toàn hơn như: Hệ thống điện, hệ thống điều hòa, hệ thống an ninh, báo cháy và chữa cháy… Theo ước tính, một tòa nhà nếu sử dụng iBMS sẽ giúp tiết kiệm tới 20% điện năng tiêu thụ, giảm thiểu chi phí quản lý, bảo vệ. Bốn chức năng cơ bản của một hệ thống iBMS là: Điều khiển – Giám sát – Tối ưu hóa – Báo cáo.