TLE bg

Tòa nhà hỗn hợp

FLC Complex Tower

FLC Complex

Địa chỉ: 36 Phạm Hùng, Mỹ Đình, HN

Năm thực hiện: 2016

Số lượng: 7 thang máy Nexiez MR

Tốc độ cao nhất: 150 mpm

Điểm dừng cao nhất: 37 S/O