TLE bg

Văn hóa TLE

Giá trị cốt lõi

D0H_8744

Qua quá trình tích lũy đã xây dựng được những giá trị văn hóa cốt lõi đẹp đẽ, những giá trị này đã trở thành sức mạnh bền bỉ của Tập đoàn để vượ tqua khó khăn và phát triển bền vững

  • Chiến lược phát triển đặt con người là trung tâm, coi nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp.
  • Kiên định với mục tiêu xây dựng Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long trở thành ngôi nhà giàu có, hạnh phúc. Đây chính là nguồn cảm hứng và động lực để mọi thành viên trong Tập đoàn gắn kết và nỗ lực cống hiến vì sự phát triển bền vững.
  • Nếp tư duy sáng tạo, kỷ luật, trách nhiệm: nhưng con người có tư tưởng kỷ luật., trách nhiệm, kết hợp với tinh thần sáng tạo, dám nghĩ dám làm, sẵn sàng cố gắng để hoàn thành công việc một cách tốt nhất.
  • Chủ động xây dựng và gìn giữ môi trường làm việc thoải mái, thân thiện, trẻ trung.