TLE bg

Tòa nhà hỗn hợp

Hapulico – Hà Nội

HAPULICO 1

 

Elevator No. Số lượng Model
P1-P4 4 Nexiez MR
P5-P10 6 Nexiez MR