Search
en

HỘI THẢO VỀ CHUYÊN ĐỀ HỢP ĐỒNG FIDIC

Để hiểu rõ về tầm quan trọng của việc cung cấp các hợp đồng chuẩn cho các dự án xây dựng đã được sử dụng trên toàn cầu, Phòng Pháp Lý thuộc Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long cùng Công ty Luật TNHH N2Law Đoàn Luật sư TP.Hà Nội đã tổ chức “Hội thảo về chuyên đề hợp đồng Fidic” tại Trụ sở 44 Hào nam với sự tham gia của các Phòng, Ban liên quan.

FIDIC dịch nguyên thủy từ tiếng Pháp từ viết tắt của từ “‘Fédération Internationale des Ingénieurs – Conseils’ và của Hiệp Quốc Tế Các Kỹ Sư Tư Vấn. Sự ra đời của FIDIC là kết quả của sự hợp tác chặt chẽ cả trong nước và quốc tế của các kỹ sư trong lĩnh vực tư vấn.

FIDIC hiện đã có trên 60 thành viên là các tổ chức tư vấn của các nước tham gia trong đó có hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam (viết tắt VECAS)

Mục đích của những hợp đồng này là để làm rõ mối quan hệ hợp đồng giữa các bên và sự phân chia các rủi ro giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu. FIDIC chỉ ra rằng các hợp đồng của họ phân chia một cách công bằng các rủi ro giữa các bên mà họ có thể chịu được cũng như có thể kiểm soát được các rủi ro đó.

Luật sư – Thạc sĩ Trần Tuấn Anh – Trưởng phòng Pháp lý giới thiệu về FIDIC

Trong buổi hội thảo, Luật sư Nguyễn Thị Hằng Nga, các cộng sự cùng Luật sư – Thạc sĩ Trần Tuấn Anh – Trưởng phòng cùng các nhân viên phòng Pháp lý đã lần lượt giới thiệu chi tiết về các mẫu hợp đồng FIDIC, sử dụng hợp đồng FIDIC phù hợp với Tập đoàn Thang máy thiết bị Thăng Long, theo đó cũng phân tích pháp lý và định hướng hiệu chỉnh một số nội dung trọng yếu của hợp đồng mẫu Fidic. Đồng thời nêu ra một số vấn đề cần quan tâm khi đàm phán và thực hiện hợp đồng.

Luật sư Nguyễn Thị Hằng Nga thuộc Công ty Luật TNHH N2Law Đoàn Luật sư TP.Hà Nội giới thiệu về những điểm cần lưu ý về các điều khoản trong Mẫu hợp đồng FIDIC

Việc tổ chức hội thảo về chuyên đề hợp đồng FIDIC rất có ý nghĩa đối với Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long, để nắm đắt và theo kịp với xu hướng trên thế giới, biết và sử dụng mẫu hợp đồng FIDIC để giảm thiểu rủi ro pháp lý khi giao kết hợp đồng xây dựng, chi tiết hóa những công việc mà các bên trong quan hệ hợp đồng cần phải thực hiện đồng thời đáp ứng mục tiêu cạnh tranh công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.