TLE bg

Khách sạn

Khu du lịch Đỉnh Vàng Cam Ranh

khu-du-lich-dinh-vang

Địa chỉ: Khu du lịch Đỉnh Vàng Cam Ranh – Huyện Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Năm thực hiện: 2016

Số lượng: 15 thang máy Nexiez MR