Search
en

LỄ BỔ NHIỆM CHỨC VỤ: GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Ngày 6/9 vừa qua, Chi nhánh Hồ Chí Minh đã trang trọng tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm, theo đó Ông Trần Trọng Phương được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 4 năm kể từ ngày 6 tháng 9 năm 2018.

Lễ trao quyết định bổ nhiệm tại Chi nhánh Hồ Chí Minh

Đến dự buổi lễ có Chủ tịch – Tổng Giám đốc Lê Minh Hùng, Quản trị viên cùng đại diện các Phòng, Ban chức năng liên quan.

Chủ tịch – Tổng Giám đốc Lê Minh Hùng tin tưởng và hy vọng trên cương vị công tác mới, Ông Trần Trọng Phương sẽ tiếp tục nâng cao năng lực, nỗ lực phấn đấu hơn nữa, phát huy hết khả năng của mình cùng tập thể cán bộ Công nhân viên trong chi nhánh Hồ Chí Minh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Tập đoàn ngày càng phát triển.

Chủ tịch – Tổng Giám đốc Lê Minh Hùng tin tưởng và hy vọng trên cương vị mới, Ông Trần Trọng Phương sẽ tiếp tục nâng cao năng lực, phát huy hết khả năng của mình cho công việc.

Chủ tịch – Tổng Giám đốc Lê Minh Hùng trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh cho Ông Trần Trọng Phương.

Phát biểu tại Lễ trao quyết định bổ nhiệm, Ông Trần Trọng Phương đã cảm ơn sự tín nhiệm của Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn đã tin tưởng giao trọng trách mới, đồng thời với trách nhiệm là người đứng đầu sẽ quyết tâm cùng tập thể CBCNV Chi nhánh Hồ Chí Minh làm tốt chức năng, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đưa chi nhánh Hồ Chí Minh nói riêng và Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long nói chung sẽ ngày càng phát triển rực rỡ.

Ông Trần Trọng Phương xúc động phát biểu trong buổi Lễ

Ông Trần Trọng Phương sẽ chịu sự điều hành trực tiếp của Ông Phan Ngọc Biên – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn. Ông Trần Trọng Phương có trách nhiệm tổ chức, điều hành Chi nhánh Hồ Chí Minh trong nhiệm vụ và quyền hạn do Ông Phan Ngọc Biên – Phó Tổng Giám đốc tập đoàn phân định. Ông Trần Trọng Phương được hưởng ngạch lương Quản trị viên bậc 3, tập sự 4 tháng ở bậc lương mới và phụ cấp theo quy định của Công ty kể từ tháng 9 năm 2018.