TLE bg

Nhà máy

Nhà máy Thủy điện Trung Sơn

thuy dien trung son

Địa chỉ: xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Năm thực hiện: 2015

Số lượng: 1 thang Nexiez MR