TLE bg

Chung cư, nhà ở gia đình

Nhà ở để bán N04-VP2 & N0-VP4 Linh Đàm, Hà Nội

N04-VP2 & N0-VP4 Linh dam

Địa chỉ: Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Năm thực hiện: 2014

Số lượng: 8 thang máy Nexiez MR

Tốc độ cao nhất: 150 mpm

Điểm dừng cao nhất: 20 S/O