TLE bg

Tòa nhà hỗn hợp

TD Plaza – Hải Phòng

1-TD Plaza (Small)

 

Ele/Esc No. Số lượng Model Tải trọng Số người Tốc độ Điểm dừng Chiều cao nâng
Capacity(kg) Persons Speed(m/min) Stops Rise (mm)
P1-P2 2 Nexway S AW 1000 15 90 25
P3-P4 2 Nexway S AW 1350 20 60 25
P5-P6 2 Nexway S AW 1150 17 150
P7-P10 4 Nexway S AW 1000 15 150
P11-P14 4 Nexway S AW 1000 15 105
E1-E20 20 1200 ZS 30 4500
Năm hoàn thiện 2009
Year of Completion