TLE bg

Tòa nhà hỗn hợp

Times Tower – Lê Văn Lương, Hà Nội

Times-Tower

Địa chỉ: 69 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Năm thực hiện: 2017

Số lượng:

  • 5 thang máy Nexiez MRL
  • 6 thang máy Nexiez MR
  • 2 thang cuốn ZJ-SE