TLE bg

Sự kiện nội bộ

TLE thành lập & Bổ nhiệm để phù hợp những bước tiến mới của Tập đoàn.
12-03-2018

Ngày 09 tháng 03 năm 2018, Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long trang trọng tổ chức Lễ thành lập & Bổ nhiệm: hợp nhất Phòng Nghiệp vụ thanh toán 1 và Phòng Nghiệp vụ thanh toán 2 thành phòng Nghiệp vụ thanh toán. Theo đó, bổ nhiệm Bà Bùi Mỹ Hạnh giữ chức vụ Trưởng phòng Nghiệp vụ thanh toán và Bà Nguyễn Thị Phong Lan sẽ chuyển đổi chức vụ, để giữ chức vụ Trợ lý Phó Tổng Giám đốc về công nợ đối với các Chi nhánh và Văn phòng đại diện.

Đến dự buổi lễ có Chủ tịch – Tổng Giám đốc Lê Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Phan Ngọc Biên, các Giám đốc  Trung tâm, Khối, Phòng, Chi nhánh cùng các đại diện các Trung Tâm, Phòng, Ban chức năng liên quan.

1

Bà Nguyễn Tạ Lan Anh – Trưởng Phòng Nhân sự giới thiệu về buổi lễ

2

Chủ tịch – Tổng Giám đốc Lê Minh Hùng và Phó Tổng Giám đốc Phan Ngọc Biên phát biểu tại buổi lễ

3

4

Bà Lê Thị Quỳnh Mai – Giám đốc Marketing & Nhân sự  đọc quyết định Lễ thành lập: hợp nhất Phòng Nghiệp vụ thanh toán 1 và Phòng Nghiệp vụ thanh toán 2 thành phòng Nghiệp vụ thanh toán.

5

Phó Tổng Giám đốc Phan Ngọc Biên trao quyết định bổ nhiệm chức vụ cho Bà Nguyễn Thị Phong Lan và Bà Bùi Mỹ Hạnh

6

Bà Nguyễn Thị Phong Lan….

7

….Và Bà Bùi Thị Mỹ Hạnh xúc động phát biểu trong Lễ trao quyết định thành lập & Bổ nhiệm chức vụ

Một hướng đi năng động và không ngại thay đổi để đạt được những bước tiến mới của Tập đoàn, đó chính là chuyển hướng để hợp nhất và bổ nhiệm các chức vụ cho phù hợp với việc sát nhập 2 phòng Nghiệp vụ thanh toán 1 và Nghiệp vụ thanh toán 2. Điều này cho thấy, Ban Tổng Giám đốc rất quyết liệt và sâu sát tới sự phát triển chung của Tập đoàn trong tình hình đất nước ngày càng phát triển và thị trường ngày càng khốc liệt, cạnh tranh gay gắt.

 

Tin liên quan