TLE bg

Tòa nhà hỗn hợp

Tổ hợp văn phòng, thương mại và chung cư cao cấp Golden Palace, Mễ Trì, Hà Nội

Golden Palace

Số lượng Model Tốc độ, điểm dừng cao nhất Năm thực hiện
23 thang máy Nexiez MR 150mpm, 36 S/O 2013