TLE bg

Tòa nhà văn phòng

Tòa nhà làm việc của Chính phủ

VPCP

Địa chỉ: Số 1 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội

Năm thực hiện: 2016

Số lượng:

  • 9 thang máy Nexiez MRL
  • 6 thang cuốn ZJ-SE