TLE bg

Tòa nhà văn phòng

Trụ sở Bộ Ngoại Giao – Hà Nội

Bo ngoai giao

 

Elevator No. Số lượng Model
P1-P4 4 Nexway
P5-P6 2 Nexiez-MRL
P7 1 Nexiez-MRL