TLE bg

Tòa nhà văn phòng

Trụ sở công an TP Hồ Chí Minh

tru so cong an TP Ho Chi Minh

Số lượng Model Tốc độ, điểm dừng cao nhất Năm thực hiện
11 thang máy Nexiez MR 105mpm, 17 S/O 2014