TLE bg

Trường học

Trường Đại học FPT

truong-dai-hoc-FPT

Địa chỉ: Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội

Năm thực hiện: 2014

Số lượng: 3 thang Nexiez MRL