TLE bg

Trường học

Trường ĐH Sư Phạm TP HCM (Nhà học B)

dai_hoc_su_pham_tphcm

Địa chỉ: Số 280 đường An Dương Vương, Phường 4, quận 5, TP.HCM

Năm thực hiện: 2016

Số lượng: 3 thang máy  Nexiez MR