TLE bg

Tòa nhà văn phòng

VPĐD Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tại Đà Nẵng

Ngan hang cong thuong tai Da nang

 

Elevator No. Số lượng Model
P1-P3 3 Nexiez MRL
P4-12 9 Nexiez MR