Search
en

Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long củng cố cơ cấu tổ chức

(30/11/2011)  Ngày 29/11/2011, Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long đã tổ chức cuộc họp cấp quản trị đột xuất để thông báo về việc chuyển đổi từ công ty thành Tập đoàn và bổ nhiệm những vị trí quản trị mới.

        Nội dung quan trọng nhất của cuộc họp là việc Tổng Giám đốc Lê Minh Hùng chính thức công bố sự hình thành của Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long ngay sau khi nhận được giấy đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Đây là bước chuyển mình dựa trên những kết quả về tăng trưởng nhân sự và mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, sản xuất của Công ty.

Kèm theo đó, Ban Giám đốc đã dự thảo kế hoạch dài hạn về việc thay đổi cơ cấu tổ chức sao cho phù hợp với tình hình mới nhằm mục đích đáp ứng tốt nhất nhu cầu phát triển của Tập đoàn.

Chi-Huong

Về chủ trương ngắn hạn, ngay tại buổi họp Ban Giám đốc đã công bố quyết định thành lập Phòng Công nghệ (nền tảng là Bộ phận Công nghệ) và bổ nhiệm một số vị trí quản trị viên mới. Theo đó, bà Nguyễn Hồng Lê được bổ nhiệm là Trợ lý Phó Tổng Giám đốc, Ông Liễu Trung Thành được bổ nhiệm là Trưởng phòng Thi công lắp đặt 1, Ông Lê Quang Hải được bổ nhiệm là Phó Trưởng phòng Công nghệ và Bà Nguyễn Thị Hưởng được bổ nhiệm là Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán.

Theo dự kiến, Tập đoàn sẽ mở rộng quy mô tổ chức và thay đổi cơ cấu các phòng chức năng vào đầu năm 2012 để thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra.