Search
en

Bổ Nhiệm Chức Vụ Tại Các Chi nhánh, Văn Phòng Đại Diện

Trong tháng 11 vừa qua, tại Chi nhánh Hồ Chí Minh, Văn phòng Đại diện Nha Trang, Văn phòng Đại diện Cần Thơ và Văn phòng Đại diện Quảng Ninh đã trang trọng tổ chức Lễ bổ nhiệm chức vụ. Theo đó, những người trẻ tuổi, giàu năng lực đã được ban lãnh đạo Tập đoàn tin tưởng giao phó trọng trách quan trọng trong công việc. Tạo được tiền đề tốt để cho toàn thể Cán bộ công nhân viên trong đại gia đình Thang Long TLE Group phấn đấu, học tập.

Văn phòng Đại diện Quảng Ninh

Ngày 3/11 vừa qua, tại Văn phòng đại diện Quảng Ninh đã tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm, theo đó Ông Lê Quang Hòa được bổ nhiệm giữ chức vụ Quyền Trưởng Đại diện Văn phòng Đại diện tại Quảng Ninh nhiệm kỳ 3 năm kể từ ngày 3/11/2018.

Ông Lê Quang Hòa là Quản trị viên của Văn phòng Đại diện tại Quảng Ninh; chịu sự quản lý trực tiếp của Giám đốc Kinh doanh và sự chỉ đạo của Ông Phan Ngọc Biên – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Đến dự buổi lễ có Giám đốc Kinh doanh Ngô Kim Sơn cùng các phòng ban chức năng tại Văn phòng Đại diện Quảng Ninh. 

Ông Ngô Kim Sơn - Giám đốc Kinh Doanh trao quyết định bổ nhiệm cho Ông Lê Quang Hòa.

Văn phòng Đại diện Nha Trang

Ngày 6/11 vừa qua, tại Văn phòng đại diện Nha Trang đã tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm, theo đó Ông Nguyễn Thế Hùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Đại diện văn phòng Đại diện tại Nha Trang nhiệm kỳ 4 năm kể từ ngày 6 tháng 11 năm 2018

Ông Nguyễn Thế Hùng là Quản trị viên của Văn phòng Đại diện tại Nha Trang; chịu sự quản lý trực tiếp của Giám đốc Kinh doanh và sự chỉ đạo của Ông Phan Ngọc Biên – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Đến dự buổi lễ có Giám đốc Kinh doanh Ngô Kim Sơn cùng các phòng ban chức năng tại Văn phòng Đại diện Nha Trang

Ông Ngô Kim Sơn - Giám đốc Kinh Doanh trao quyết định bổ nhiệm cho Ông Nguyễn Thế Hùng

Ông Nguyễn Thế Hùng xúc động trong Lễ nhậm chức, hứa sẽ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Cũng trong buổi lễ, Ông Phan Quốc Thiện được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng bộ phận Thi công tại Nha Trang – Phòng Thi công lắp đặt Miền Trung thuộc Trung tâm Thi công lắp đặt 2 kể từ ngày 6 tháng 11 năm 2018

Cũng trong buổi lễ, Ông Phan Quốc Thiện được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng bộ phận Thi công tại Nha Trang – Phòng Thi công lắp đặt Miền Trung

Giám đốc Kinh Doanh Ngô Kim Sơn chụp ảnh lưu niệm với Ông Nguyễn Thế Hùng và Ông Phan Quốc Thiện

Văn phòng Đại diện Cần thơ

Ngày 7/11 vừa qua, tại Văn phòng đại diện Cần Thơ đã tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm, theo đó Ông Hoàng Việt Dũng được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Đại diện Văn phòng Đại diện tại Cần Thơ nhiệm kỳ 4 năm kể từ ngày 7 tháng 11 năm 2018.

Văn phòng Đại diện Cần Thơ trang trọng tổ chức Lễ bổ nhiệm chức vụ

Ông Hoàng Việt Dũng là Quản trị viên của Văn phòng Đại diện tại Cần Thơ; chịu sự quản lý trực tiếp của Giám đốc Kinh doanh và sự chỉ đạo của Ông Phan Ngọc Biên – Phó Giám đốc Tập đoàn.

Đến dự buổi lễ có Giám đốc Kinh doanh Ngô Kim Sơn cùng các phòng ban chức năng tại Văn phòng Đại diện Cần Thơ.

Tham dự buổi lễ có Giám đốc Kinh doanh Ông Ngô Kim Sơn, Trưởng đại diện Văn phòng Nha Trang Ông Nguyễn Thế Hùng cùng các phòng, ban liên quan

Ông Ngô Kim Sơn - Giám đốc Kinh doanh trao quyết định bổ nhiệm cho Ông Hoàng Việt Dũng

Ông Hoàng Việt Dũng phát biểu trong Lễ bổ nhiệm

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Ngày 9/11 vừa qua, tại Chi nhánh Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm, theo đó Ông Nguyễn Tiến Tùng giữ chức vụ Trưởng phòng Thi công lắp đặt Phía Nam thuộc Trung tâm Thi công lắp đặt 1 của Công ty TNHH Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long nhiệm kỳ 4 năm kể từ ngày 9 tháng 11 năm 2018.

Chi nhánh Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Lễ bổ nhiệm chức vụ 

Ông Nguyễn Tiến Tùng được hưởng lương Quản trị viên bậc 1 và được điều chỉnh phụ cấp theo chức vụ mới kể từ tháng 11 năm 2018.

Đến dự buổi lễ có Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh Trần Trọng Phương, Giám đốc Trung tâm Thi công Lắp đặt 1 Nguyễn Nam Dương và các phòng ban có liên quan.

Ông Nguyễn Nam Dương - Giám đốc Trung tâm Thi công Lắp đặt 1 trao quyết định bổ nhiệm cho Ông Nguyễn Tiến Tùng

Ông Nguyễn Tiến Tùng hứa sẽ hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao

Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh Ông Trần Trọng Phương...

...Giám đốc Trung tâm Thi công Lắp đặt 1 phát biểu tại buổi lễ

Những nhân sự được bổ nhiệm lần này là khẳng định sự tin tưởng của ban lãnh đạo Tập đoàn, là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực họ đã đạt được trong suốt thời gian vừa qua và là sự nối dài hơn nữa sự phát triển vững chắc của Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long.