Search
en

ĐÀO TẠO VỀ THANG MÁY, THANG CUỐN MÀ TẬP ĐOÀN CUNG CẤP TỚI CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN TẠI CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

21/05/2020

Tiếp tục khuyến khích, bổ sung và trao đổi các kiến thức cơ bản nhất về thang máy thang cuốn với toàn bộ các thành viên của Thăng Long TLE Group để phục vụ công việc, đồng thời để đảm bảo tất cả các CBCNV hiểu sâu hơn nữa về sản phẩm và dịch vụ của Tập đoàn cung cấp. Trong ngày 13/05/2020, P. Đào tạo kỹ thuật thuộc Trung tâm QLCL & BHBT đã tiến hành đào tạo cũng như trao đổi các kiến thức cơ bản nhất tới các cán bộ công nhân viên trong Tập đoàn tại Chi nhánh Hồ Chí Minh

Trong ngày 13/05/2020, P. Đào tạo kỹ thuật thuộc Trung tâm QLCL & BHBT đã tiến hành đào tạo cũng như trao đổi các kiến thức cơ bản nhất tới các cán bộ công nhân viên trong Tập đoàn tại Chi nhánh Hồ Chí Minh

Các nội dung được P.ĐTKT giới thiệu đến CBCNV đều là những nội dung trọng tâm, cơ bản:

  • Giới thiệu các dòng thang máy, thang cuốn của hãng Mitsubishi electric
  • Giới thiệu các thiết bị cơ bản thang máy, thang cuốn: tên gọi, vị trí, chức năng,…
  • Giới thiệu quy trình lắp đặt cơ bản thang máy
  • Hướng dẫn sử dụng và vận hành thang máy

Các nội dung được P.ĐTKT giới thiệu đến CBCNV đều là những nội dung trọng tâm, cơ bản

Phó Trưởng phòng Đào tạo kỹ thuật Đoàn Duy Thuyết  hướng dẫn cho CBCNV chi nhánh Hồ Chí Minh về các loại thang máy, thang cuốn mà Tập đoàn cung cấp

Buổi đào tạo đã diễn ra thành công trong sự tập trung, chăm chỉ và háo hức của đội ngũ CBCNV Tập đoàn, nhờ đó, các CBCNV dù không làm trực tiếp về vấn đề kỹ thuật cũng như ít có điều kiện tìm hiểu về thang máy và thang cuốn cũng có thể hiểu và nắm được về những sản phẩm mà Tập đoàn đang cung cấp.

Buổi đào tạo đã diễn ra thành công trong sự tập trung, chăm chỉ và háo hức của đội ngũ CBCNV Tập đoàn, nhờ đó, các CBCNV dù không làm trực tiếp về vấn đề kỹ thuật cũng như ít có điều kiện tìm hiểu về thang máy và thang cuốn cũng có thể hiểu và nắm được về những sản phẩm mà Tập đoàn đang cung cấp.