Search
en

Bổ nhiệm ông Nguyễn Nam Giang đảm nhiệm chức vụ Quyền Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng

Ngày 29/8, Ông Nguyễn Nam Giang đã được bổ nhiệm chức vụ Quyền Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng, đồng thời ông cũng trở thành Quản trị viên của Chi nhánh Đà Nẵng.

IMG_0277

Ông Nguyễn Huy Hoàng – Quyền Trưởng phòng Hành chính Nhân sự đọc quyết định

Sau thời gian làm việc ở cương vị Phó giám đốc chi nhánh Đà Nẵng, ông Nguyễn Nam Giang đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Chi nhánh cũng như của Tập đoàn. Quyết định bổ nhiệm vào vị trí Quyền giám đốc chi nhánh Đà Nẵng sẽ vừa là trọng trách, vừa là động lực để ông Nguyễn Nam Giang thể hiện năng lực, trí tuệ và tâm huyết của mình hơn nữa trên con đường phát triển của Chi nhánh nói riêng và Tập đoàn nói chung.

Anh Nguyen Nam Giang

Chủ tịch – Tổng Giám đốc Lê Minh Hùng trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Quyền Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng cho ông Nguyễn Nam Giang

Ông Nguyễn Nam Giang chịu sự điều hành trực tiếp và thực hiện các công việc trong nhiệm vụ và quyền hạn do ông Phan Ngọc Biên – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn phân định. Với nhiệm vụ 4 năm kể từ ngày 4 tháng 9 năm 2017, Ông Nguyễn Nam Giang được hưởng lương Quản trị viên bậc 2, tập sự 6 tháng ở bậc lương mới và được điều chỉnh phụ cấp theo bậc lương mới kể từ tháng 9 năm 2017.

IMG_0370

Được sự quan tâm, động viên của Chủ tịch – Tổng Giám đốc, tất cả các anh chị em Chi nhánh Đà Nẵng đều quyết tâm cố gắng, nỗ lực làm việc vì sự phát triển chung của Tập đoàn