Search
en

LỄ THÀNH LẬP VÀ BỔ NHIỆM: KẾT THÚC NĂM 2018, ĐÓN CHÀO 2019 VỚI NHỮNG KHỞI ĐẦU MỚI.

Ngày 28 tháng 12 năm 2018, Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long đã long trọng tổ chức Lễ thành lập và Bổ nhiệm. Theo đó, dựa trên định hướng và sự phát triển của Tập đoàn, đã có nhiều Phòng mới được thành lập và nhiều nhân sự được bổ nhiệm ở những vị trí mới.

Đến tham dự buổi Lễ có Chủ tịch – Tổng Giám đốc Tập đoàn Lê Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Phan Ngọc Biên, Giám đốc các Trung Tâm,Khối,Phòng, Ban, các Quản trị viên cấp cao và đại diện các phòng, Ban liên quan.

Lễ thành lập và Bổ nhiệm đã diễn ra trang trọng với sự tham gia của Chủ tịch - Tổng Giám đốc Lê Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Phan Ngọc Biên, các QTV cấp cao cùng các phòng, ban liên quan

  1. Bổ nhiệm bà Đoàn Thị Thu Thảo, Bà Trần Thị Thanh Hoa và Ông Lưu Tiến Quang

Trong buổi Lễ,  bà Đoàn Thị Thu Thảo được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính tổng hợp T1 trực thuộc Trung tâm Thi công lắp đặt 1 nhiệm kỳ 4 năm kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2018.

Bổ nhiệm Bà Trần Thị Thanh Hoa giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính tổng hợp T2 trực thuộc Trung tâm Thi công lắp đặt 2 nhiệm kỳ 4 năm kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2018.

Ông Lưu Tiến Quang thôi giữ chức vụ Quyền Trưởng phòng Thi công lắp đặt Miền Trung để giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Thi công lắp đặt T2 trực thuộc Trung tâm Thi công lắp đặt 2 nhiệm kỳ 3 năm kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2018.

 Ông Lưu Tiến Quang, Bà Đoàn Thị Thu Thảo, Bà Trần Thị Thanh Hoa là những gương mặt thuộc 2 Trung tâm Thi công Lắp đặt 1 và 2 được Ban lãnh đạo Tập đoàn tin tưởng, giao phó những trọng trách mới

Ông Phan Ngọc Biên - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn trao quyết định Bổ nhiệm cho Bà Thảo, Bà Hoa và Ông Quang

  1. Quyết định thành lập Phòng Đào tạo kỹ thuật và bổ nhiệm Ông Đoàn Duy Thuyết:

Kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2018, quyết định Thành lập Phòng Đào tạo kỹ thuật trực thuộc Trung tâm Quản lý chất lượng & Bảo hành bảo trì trên cơ sở của Bộ phận Đào tạo kỹ thuật thuộc Phòng Quản lý chất lượng. Theo đó, bổ nhiệm Ông Đoàn Duy Thuyết giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Đào tạo kỹ thuật nhiệm kỳ 3 năm kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2018.

Ông Đoàn Duy Thuyết...

....Được Phó Tổng Giám đốc Phan Ngọc Biên trao quyết định Bổ nhiệm và Ông Lê Đức Hiệp - Giám đốc TT Quản lý chất lượng & BHBT nhận quyết định thành lập Phòng đào tạo KT

  1. Quyết định Thành lập phòng Đầu tư Mua sắm và Bổ nhiệm Ông Lại Tuấn Anh:

Trên cơ sở của Ban Đầu tư mua sắm, kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2018, Quyết định Thành lập Phòng Đầu tư mua sắm. Theo đó, bổ nhiệm Ông Lại Tuấn Anh giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Đầu tư mua sắm nhiệm kỳ 3 năm kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2018

Chuyển công tác từ phòng KTKD sang, Ông Lê Tuấn Anh với thâm niên và kinh nghiệm công tác tại Thang Long TLE Group đã được Ban lãnh đạo Tập đoàn tin tưởng và giao phó trọng trách mới tại Phòng ĐTMS

Ông Phan Ngọc Biên trao quyết định thành lập phòng ĐTMS cho Bà Nguyễn Ngọc Hoa - Phó GĐ Khối Marketing & Nhân sự kiêm trưởng phòng ĐTMS và quyết định bổ nhiệm cho Ông Lại Tuấn Anh

  1. Quyết định thành lập Phòng Dự án 3 và Bổ nhiệm Ông Phan Đức Toàn:

Quyết định Thành lập Phòng Dự án 3 kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2018 và bổ nhiệm Ông Phan Đức Toàn giữ chức vụ Quyền Trưởng phòng Dự án 3 nhiệm kỳ 3 năm kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2018.

Ông Phan Đức Toàn cùng 1 số cán bộ công nhân viên của Việt Phát Thăng Long được tiếp nhận chính thức vào Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long từ ngày 17/12/2018

Ông Phan Ngọc Biên - Phó Tổng Giám đốc trao quyết định thành lập và bổ nhiệm cho Ông Phan Đức Toàn

  1. Quyết định thành lập Phòng An toàn lao động & Giám sát công trình, đồng thời Bổ nhiệm Ông Phạm Thành Phong & Ông Hoàng Ngọc Minh.

Qua đó, quyết định Thành lập Phòng An toàn lao động & Giám sát công trình trực thuộc Ban Đầu tư Phát triển Dự án kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2018 trên cơ sở của Ban An toàn lao động & Giám sát công trình.

 Đồng thời, bổ nhiệm Ông Phạm Thành Phong giữ chức vụ Trưởng phòng An toàn lao động & Giám sát công trình trực thuộc Ban Đầu tư Phát triển Dự án nhiệm kỳ 4 năm kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2018 và bổ nhiệm Ông Hoàng Ngọc Minh giữ chức vụ Phó Trưởng phòng An toàn lao động & Giám sát công trình trực thuộc Ban Đầu tư Phát triển Dự án nhiệm kỳ 3 năm kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2018.

Với kinh nghiệm đã có được, Ông Phạm Thành Phong và Ông Hoàng Ngọc Minh đã được Ban lãnh đạo tin tưởng bổ nhiệm khi thành lập Phòng ATLĐ & GSCT trên cơ sở Ban ATLĐ & GSCT

Phó Tổng Giám đốc Phan Ngọc Biên trao quyết định Thành lập và bổ nhiệm cho ông Phạm Thành Phong và Ông Hoàng Ngọc Minh

  1. Quyết định thành lập Phòng Thi công Hệ thống kỹ thuật công trình và Bộ phận kỹ thuật điện lạnh, Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hạnh:

Tách Phòng Kỹ thuật điện lạnh thành Phòng Thi công Hệ thống kỹ thuật công trình và Bộ phận Kỹ thuật điện lạnh thuộc Ban Đầu tư Phát triển Dự án kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2018.

Ông Nguyễn Văn Hạnh thôi giữ chức vụ Trưởng phòng Thi công lắp đặt T2 để giữ chức vụ Trưởng phòng Thi công hệ thống kỹ thuật công trình trực thuộc Ban Đầu tư Phát triển Dự án nhiệm kỳ 4 năm kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2018.

Ông Nguyễn Văn Hạnh chuyển từ Trung tâm Thi công 2 sang vị trí mới để phù hợp với định hướng phát triển của Tập đoàn

Ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc Ban đầu tư PT dự án nhận quyết định thành lập phòng Thi công hệ thống KT công trình và bộ phận kỹ thuật điện lạnh, Ông Nguyễn Văn Hạnh nhận quyết định bổ nhiệm từ Phó Tổng Giám đốc Phan Ngọc Biên 

Trong buổi lễ, Chủ tịch – Tổng Giám đốc Lê Minh Hùng chia sẻ, luôn tin tưởng và hy vọng những phòng được thành lập và những CBCNV được bổ nhiệm, trên cương vị công tác mới, sẽ tiếp tục nâng cao năng lực, nỗ lực phấn đấu hơn nữa, phát huy hết khả năng của mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Tập đoàn ngày càng phát triển.

Chủ tịch – Tổng Giám đốc Lê Minh Hùng chia sẻ, luôn tin tưởng và hy vọng những phòng được thành lập và những CBCNV được bổ nhiệm, trên cương vị công tác mới, sẽ tiếp tục nâng cao năng lực, nỗ lực phấn đấu hơn nữa, phát huy hết khả năng của mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Tập đoàn ngày càng phát triển.

Phát biểu tại buổi lễ, các nhân sự được bổ nhiệm mới lần này đều hứa sẽ quyết tâm hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao và hứa sẽ góp 1 phần công sức để đưa Tập đoàn phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Các nhân sự được bổ nhiệm phát biểu, chia sẻ cảm xúc khi được Ban lãnh đạo Tập đoàn tin tưởng, giao phó trọng trách

Đánh dấu chấm đầy cảm xúc, kết thúc năm 2018, một lần nữa,  Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long lại có những bước tiến mới, khẳng định thêm vị thế của mình 1 lần nữa trên thị trường, thông qua việc tăng trưởng đều đặn về nhân sự và số lượng phòng, ban mới được thành lập. Đón chào năm 2019 với những bước tiến mới, những sự khởi đầu mới, nhưng có 1 điều không bao giờ thay đổi: Thang Long TLE Group sẽ luôn là địa chỉ tin cậy với tất cả mọi đối tác, khách hàng.