Search
en

Trụ sở Hà Nội: Bổ nhiệm chức vụ cho người trẻ tuổi dựa trên năng lực

Ngày 26/10 vừa qua, Tại trụ sở Hà Nội đã trang trọng tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm, theo đó, Ông Ngô Kim Sơn được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Kinh doanh kiêm Trưởng phòng Kinh doanh nhiệm kỳ 4 năm và Bà Nguyễn Tạ Lan Anh – Trợ lý Chủ tịch – Tổng Giám đốc Tập đoàn kiêm giữ chức Trưởng phòng Nhân sự nhiệm kỳ 4 năm từ ngày 26 tháng 10 năm 2018.

Đến dự buổi lễ có Phó Tổng Giám đốc Phan Ngọc Biên, các Giám đốc Trung tâm, Khối, Phòng, Ban cùng đại diện các Trung tâm, Khối, Phòng, Ban chức năng liên quan.

Tới dự buổi lễ có Phó Tổng Giám đốc Phan Ngọc Biên, các Giám đốc Trung tâm, Khối, Phòng, Ban cùng đại diện các Trung tâm, Khối, Phòng, Ban chức năng liên quan

Đều là những nhân sự trẻ nhưng giàu năng lực, trải qua quá trình công tác, cống hiến, Ông Ngô Kim Sơn và Bà Nguyễn Tạ Lan Anh đã chứng tỏ được bản thân, đem đến một “làn gió mới”, ngoài việc củng cố vững chắc thêm thì còn đem lại nguồn “sinh khí” mới, những thay đổi đáng kể cho mảng Kinh doanh và nhân sự của Tập đoàn.

Những người trẻ tuổi, giàu năng lực như Ông Ngô Kim Sơn...

...và bà Nguyễn Tạ Lan Anh chính là "nguồn gió mới", nguồn năng lượng mới dồi dào cho Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long.

Đặc biệt, ở mảng Kinh doanh, trong quá trình công tác tại Tập đoàn thang máy thiết bị thăng long,  Ông Ngô Kim Sơn đã khẳng định được mình là một nhân viên xuất sắc và sau đó là một người quản lý xuất sắc; cụ thể Ông Ngô Kim Sơn luôn hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu cá nhân được giao, có thể lấy ví dụ từ năm 2015 đến nay, Ông Ngô Kim Sơn đã đạt doanh số cá nhân qua các năm từ 80 tỷ đến 117 tỷ hàng năm và liên tục vượt chỉ tiêu cá nhân từ 160% đến 245 % , đồng thời, trong 3 năm trên cương vị của người quản lý phòng đó là Trưởng phòng kinh doanh, Ông Ngô Kim Sơn đã quản lý & điều hành phòng kinh doanh để phòng luôn là đơn vị vượt xuất sắc chỉ tiêu đề ra. Doanh số của phòng kinh doanh luôn tăng hàng năm từ 263 tỷ năm 2015 lên đến 400 tỷ năm 2017 vượt từ khoảng 150%- đến 190% chỉ tiêu hàng năm của phòng.

Bà Lê Thị Quỳnh Mai - Giám đốc Marketing & Nhân sự đọc quyết định bổ nhiệm Ông Ngô Kim Sơn

Ông Phan Ngọc Biên - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn trao quyết định bổ nhiệm cho Ông Ngô Kim Sơn...

...và bà Nguyễn Tạ Lan Anh nhiệm kỳ 4 năm kể từ ngày 26 tháng 10 năm 2018.

Và trong lần bổ nhiệm chức vụ lần này, Ông Ngô Kim Sơn sẽ giữ chức vụ Giám đốc Kinh doanh kiêm trưởng phòng kinh doanh. Ông Ngô Kim Sơn có nhiệm vụ: Quản lý và điều hành phòng Kinh doanh, Quản lý và chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của các văn phòng Đại diện gồm: Văn phòng Đại diện Nha Trang, Văn phòng Đại diện Cần Thơ, Văn phòng Đại diện Quảng Ninh.

Bà Nguyễn Tạ Lan Anh – Trợ ký Chủ tịch – Tổng Giám đốc Tập đoàn kiêm giữ chức Trưởng phòng Nhân sự nhiệm kỳ 4 năm từ ngày 26 tháng 10 năm 2018. Bà Nguyễn Tạ Lan Anh là quản trị viên, chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Ông Lê Minh Hùng – Chủ tịch – Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Ông Ngô Kim Sơn...

...và bà Nguyễn Tạ Lan Anh đều thể hiện quyết định của mình, cố gắng phát huy năng lực và làm tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao

Việc bổ nhiệm những con người trẻ tuổi như vậy, sẽ tạo ra động lực làm việc mới, thúc đẩy các Khối, Trung tâm, Ban, Phòng phát huy năng lực của mình, đồng thời cũng thể hiện quyết tâm của Ban Tổng Giám đốc trong việc trẻ hóa đội ngũ cán bộ để cống hiến và đưa Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long lên những bước tiến mới.