Search
en

Nhà ở 90 Nguyễn Tuân

Địa chỉ: Số 90 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Năm thực hiện: 2018

Số lượng: 14 thang Nexiez MR, 3 thang Nexiez MRL