Search
en

Tổ hợp chung cư cao cấp N01- T1 Khu đoàn Ngoại giao

Địa chỉ: Phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Năm thực hiện: 2018

Số lượng: 8 thang Nexiez MR, 2 thang Nexiez MRL