Search
en

LỄ BỔ NHIỆM CỦA TẬP ĐOÀN TRONG THÁNG 6: TRAO AN TÂM, GỬI NIỀM TIN TỪ BAN LÃNH ĐẠO TẬP ĐOÀN.

02/07/2019

Trong ngày 10/6/2019 và ngày 28/6/2019 tại Trụ sở Hà Nội và Chi nhánh Đà Nẵng đã trang trọng diễn ra Lễ bổ nhiệm chức vụ. Theo đó, bổ nhiệm ông Nguyễn Nam Giang giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng, và bổ nhiệm Ông Phan Đức Toàn giữ chức vụ Trưởng phòng Dự án 3.

  1. Lễ bổ nhiệm Ông Nguyễn Nam Giang giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng

Tham dự buổi Lễ có Chủ tịch – Tổng Giám đốc Lê Minh Hùng cùng quý Phu nhân là bà Phan Thị Quỳnh Lâm - Ủy viên Hội đồng thành viên, các Quản trị viên và các Phòng/Ban có liên quan.

Ông Nguyễn Tiến Thắng - Phó Phòng Nhân Sự lên đọc quyết định Bổ nhiệm cho Ông Nguyễn Nam Giang

Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long đã bổ nhiệm Ông Nguyễn Nam Giang giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng nhiệm kỳ 4 năm, kể từ ngày 28 tháng 6 năm 2019.

Chủ tịch - Tổng Giám đốc Lê Minh Hùng trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng cho Ông Nguyễn Nam Giang

Ông Nguyễn Nam Giang là Quản trị viên cấp cao của Chi nhánh Đà Nẵng; chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Chủ tịch – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Ông Nguyễn Nam Giang có trách nhiệm tổ chức, điều hành Chi nhánh Đà Nẵng trong nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Ông Nguyễn Nam Giang xúc động chia sẻ cảm xúc trong buổi lễ

Phát biểu trong buổi Lễ, Chủ tịch – Tổng Giám đốc Lê Minh Hùng chia sẻ “ Đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực của Ông Nguyễn Nam Giang trong suốt thời gian qua”. Chủ tịch – Tổng Giám đốc cũng mong rằng Ông Nguyễn Nam Giang sẽ làm tốt hơn nữa, cùng Chi nhánh Đà Nẵng trở thành mũi nhọn cho Tập đoàn trong việc cung cấp thang máy, thang cuốn, điều hòa không khí ở vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ.

Chủ tịch - Tổng Giám đốc Lê Minh Hùng cùng Quý phu nhân là Bà Phan Thị Quỳnh Lâm - Ủy viên Hội đồng Thành viên chụp ảnh lưu niệm cùng Chi nhánh Đà Nẵng

  1. Lễ bổ nhiệm Ông Phan Đức Toàn giữ chức vụ Trưởng phòng Dự án 3

Tham dự buổi Lễ có Giám đốc Khối Marketing & Nhân sự, Bà Lê Thị Quỳnh Mai cùng các thành viên phòng Dự án 3.

Giám đốc Marketing & Nhân sự Lê Thị Quỳnh Mai tới tham dự buổi Lễ

Theo quyết định, bổ nhiệm Ông Phan Đức Toàn giữ chức vụ Trưởng phòng Dự án 3 của Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long nhiệm kỳ 4 năm kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2019.

Bà Nguyễn Tạ Lan Anh - Trưởng phòng Nhân sự đọc tiểu sử, quyết định bổ nhiệm cho Ông Phan Đức Toàn

Ông Phan Đức Toàn là Quản trị viên của Phòng Dự án 3; chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch – Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Bà Lê Thị Quỳnh Mai - Giám đốc Khối Marketing & Nhân sự lên trao quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Dự án 3 cho Ông Phan Đức Toàn

Ông Phan Đức Toàn chia sẻ sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình cho công việc và sự phát triển chung của Tập đoàn

Với việc Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long càng ngày càng lớn mạnh thì mỗi một vị trí được bổ nhiệm đều được Ban lãnh đạo Tập đoàn trao an tâm, gửi niềm tin. Đồng thời đây cũng chính là động lực giúp CBCNV tận tâm, cố gắng hết mình với công việc được giao.