Search
en

LỄ BỔ NHIỆM: KẾT THÚC NĂM 2019, ĐÓN CHÀO 2020 – MỞ RA MỘT THẬP KỶ MỚI TRONG THẾ KỶ 21.

03/01/2020

Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long đã long trọng tổ chức Lễ Bổ nhiệm. Theo đó, dựa trên định hướng và sự phát triển của Tập đoàn, đã có 3 nhân sự được bổ nhiệm ở những vị trí mới.

Đến tham dự buổi Lễ có Phó Chủ tịch – Phó Tổng Giám đốc Phan Ngọc Biên, Giám đốc các Trung Tâm,Khối,Phòng, Ban, các Quản trị viên cấp cao và đại diện các phòng, Ban liên quan.

Đến tham dự buổi Lễ có Phó Chủ tịch – Phó Tổng Giám đốc Phan Ngọc Biên, Giám đốc các Trung Tâm,Khối,Phòng, Ban, các Quản trị viên cấp cao và đại diện các phòng, Ban liên quan.

  1. Quyết định Bổ nhiệm Ông Vũ Viết Đoàn.

Bà Nguyễn Tạ Lan Anh - Trưởng phòng Nhân sự kiêm Trợ lý Chủ tịch - Tổng Giám đốc đọc tiểu sử của Ông Vũ Viết Đoàn 

Trong buổi Lễ, Ông Vũ Viết Đoàn được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý chất lượng trực thuộc Trung tâm Quản lý chất lượng & Bảo hành bảo trì của Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long nhiệm kỳ 4 năm kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Bà Lê Thị Quỳnh Mai - Giám đốc Marketing & Nhân sự lên đọc quyết định bổ nhiệm cho Ông Vũ Viết Đoàn

Phó Chủ tịch - Phó Tổng Giám đốc Phan Ngọc Biên trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Phòng Quản lý Chất lượng cho Ông Vũ Viết Đoàn

Ông Vũ Viết Đoàn là Quản trị viên của Phòng Quản lý chất lượng; chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp của Giám đốc Trung tâm Quản lý chất lượng & Bảo hành bảo trì.

Ông Vũ Viết Đoàn cảm ơn Ban Lãnh đạo, Giám đốc Trung tâm Quản lý Chất Lương & BHBT đã luôn ghi nhận những cố gắng, nỗ lực để giúp Ông có thể phát huy tốt hơn nữa trong công việc.

2. Quyết định Bổ nhiệm Ông Lê Quang Hòa:

Bà Nguyễn Tạ Lan Anh - Trưởng phòng Nhân sự kiêm Trợ lý Chủ tịch - Tổng Giám đốc đọc tiểu sử của Ông Lê Quang Hòa

Kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2019, Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long đã quyết định bổ nhiệm Ông Lê Quang Hòa giữ chức Trưởng phòng Kinh doanh 2 kiêm Quyền Trưởng đại diện Văn phòng Đại diện tại Quảng Ninh, nhiệm kỳ 4 năm

Ông Lê Quang Hòa là quản trị viên; chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp của Giám đốc kinh doanh.

Bà Lê Thị Quỳnh Mai - Giám đốc Marketing & Nhân sự lên đọc quyết định bổ nhiệm cho Ông Lê Quang Hòa

Phó Chủ tịch - Phó Tổng Giám đốc Phan Ngọc Biên trao quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Kinh doanh 2 cho Ông Lê Quang Hòa

Phát biểu trong buổi lễ, Ông Lê Quang Hòa đã nêu rõ quyết tâm đưa phòng Kinh doanh 2 trở thành một trong những phòng "mũi nhọn" của Tập đoàn

3. Quyết định Bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Hoàng:

Trên cơ sở của Phòng Kinh doanh, ngày 31 tháng 12 năm 2019, Ông Nguyễn Huy Hoàng đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh, nhiệm kỳ 4 năm.

Ông Nguyễn Huy Hoàng là Quản trị viên của Phòng Kinh doanh, chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp của Giám đốc Kinh doanh.

Bà Lê Thị Quỳnh Mai - Giám đốc Marketing & Nhân sự lên đọc quyết định bổ nhiệm cho Ông Nguyễn Huy Hoàng

Phó Chủ tịch - Phó Tổng Giám đốc Phan Ngọc Biên trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Phòng Kinh doanh cho Ông Nguyễn Huy Hoàng

Ông Nguyễn Huy Hoàng xúc động trong buổi lễ, hứa sẽ quyết tâm hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao

Phát biểu tại buổi lễ, các nhân sự được bổ nhiệm mới lần này đều hứa sẽ quyết tâm hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao và hứa sẽ góp 1 phần công sức để đưa Tập đoàn phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Đánh dấu chấm đầy cảm xúc, kết thúc năm 2019, một lần nữa, Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long lại có những bước tiến mới, khẳng định thêm vị thế của mình 1 lần nữa trên thị trường, thông qua việc tăng trưởng đều đặn về nhân sự và số lượng phòng, ban mới được thành lập. Đón chào năm 2020 và mở ra một thập kỷ mới trong thế kỷ 21 với những bước tiến mới, những sự khởi đầu mới, nhưng có 1 điều không bao giờ thay đổi: Thang Long TLE Group sẽ luôn là địa chỉ tin cậy với tất cả mọi đối tác, khách hàng.