Search
en

LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP & BỔ NHIỆM – NHỮNG BƯỚC TIẾN MỚI CỦA THANG LONG TLE GROUP.

04/06/2019

Ngày 03/06/2019, Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long đã trang trọng tổ chức Lễ trao quyết định thành lập & bổ nhiệm. Theo đó thành lập Trung tâm “Hệ thống Kỹ thuật Công trình”, đồng thời bổ nhiệm Ông Trần Anh Tuấn giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Hệ thống Kỹ thuật Công trình, và bổ nhiệm Ông Ngô Văn Điệp giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Hệ thống Kỹ thuật Công trình kiêm Trưởng Phòng Dự án số 2 tại Phòng Hội nghị tầng 7 – Văn phòng Trần Thái Tông.

Ngày 03/06/2019, Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long đã trang trọng tổ chức Lễ trao quyết định thành lập & bổ nhiệm

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch – Tổng Giám đốc Lê Minh Hùng, Phó Chủ tịch – Phó Tổng Giám đốc thường trực Phan Ngọc Biên, Giám đốc các Trung tâm, Khối, Phòng, Ban, các Quản trị viên và đại diện các Phòng/ Ban liên quan

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch – Tổng Giám đốc Lê Minh Hùng, Phó Chủ tịch – Phó Tổng Giám đốc thường trực Phan Ngọc Biên, Giám đốc các Trung tâm, Khối, Phòng, Ban, các Quản trị viên và đại diện các Phòng/ Ban liên quan

  1. Thành lập Trung tâm: “ Hệ thống Kỹ thuật công trình – Building Systems Center (BSC) trên cơ sở Ban Đầu tư Phát triển Dự án.

Trung tâm hệ thống Kỹ thuật Công trình bao gồm các Phòng, Bộ phận chức năng sau:

  • Phòng Dự án số 2
  • Phòng Thi công Hệ thống Kỹ thuật Công trình
  • Phòng Quản lý Xây dựng
  • Phòng An toàn Lao động & Giám sát Công trình
  • Phòng Thi công Lắp đặt Miền Trung
  • Bộ phận Kỹ thuật Điện lạnh

Trung tâm Hệ thống Kỹ thuật Công trình chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch – Tổng Giám đốc Tập đoàn. Trung tâm Hệ thống kỹ thuật Công trình có Quản trị viên cấp cao là Giám đốc Trung tâm Hệ thống Kỹ thuật Công trình.

  1. Bổ nhiệm Ông Trần Anh Tuấn giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Hệ thống Kỹ thuật Công trình.

Bổ nhiệm Ông Trần Anh Tuấn giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Hệ thống Kỹ thuật Công trình nhiệm kỳ 4 năm kể từ ngày 3 tháng 6 năm 2019.

Bà Lê Thị Quỳnh Mai - Giám đốc Marketing & Nhân sự lên đọc quyết định Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Hệ thống Kỹ thuật Công trình cho Ông Trần Anh Tuấn

Phó Chủ tịch - Phó Tổng Giám đốc thường trực Phan Ngọc Biên lên trao quyết định Bổ nhiệm chức vụ mới cho Ông Trần Anh Tuấn

Ông Trần Anh Tuấn là Quản trị viên cấp cao của Trung tâm Hệ thống Kỹ thuật Công trình; chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch – Tổng Giám đốc Tập đoàn.

"Sẽ hoàn thành và hoàn thành tốt hơn nữa những nhiệm vụ mới mà Ban Tổng Giám đốc giao phó - đó chính là những chia sẻ tâm huyết của Ông Trần Anh Tuấn trong buổi lễ trang trọng này"

  1. Bổ nhiệm Ông Ngô Văn Điệp giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Hệ thống Kỹ thuật Công trình kiêm Trưởng phòng Dự án số 2.

Bổ nhiệm Ông Ngô Văn Điệp giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Hệ thống Kỹ thuật Công trình kiêm Trưởng phòng Dự án số 2 nhiệm kỳ 4 năm kể từ ngày 3 tháng 6 năm 2019.

Bà Lê Thị Quỳnh Mai - Giám đốc Marketing & Nhân sự lên đọc quyết định bổ nhiệm chức vụ mới cho Ông Ngô Văn Điệp

Phó Chủ tịch - Phó Tổng Giám đốc thường trực Phan Ngọc Biên lên trao quyết định Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Hệ thống Kỹ thuật Công trình cho Ông Ngô Văn Điệp

Ông Ngô Văn Điệp là Quản trị viên, chịu sự quản lý trực tiếp của Giám đốc Trung tâm Hệ thống Kỹ thuật Công trình và chịu sự chỉ đạo của Chủ tịch – Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Ông Ngô Văn Điệp xúc động phát biểu trong buổi Lễ Thành lập và Bổ nhiệm chức vụ

Phát biểu trong buổi Lễ, Chủ tịch – Tổng Giám đốc Lê Minh Hùng cũng đã chia sẻ “Với những đột phá và phát triển của Tập đoàn, thì trong thời gian tới, cũng mong sẽ có thêm nhiều Trung tâm, Khối được thành lập dựa trên cơ sở những Phòng/Ban cũ”. Chủ tịch – Tổng Giám đốc cũng mong muốn cán bộ công nhân viên khi được đặt lên 1 vị trí cao hơn với những nhiệm vụ lớn hơn sẽ phát huy được hết khả năng của mình trong việc quản lý và điều hành.

Phát biểu trong buổi Lễ, Chủ tịch – Tổng Giám đốc Lê Minh Hùng cũng đã chia sẻ “Với những đột phá và phát triển của Tập đoàn, thì trong thời gian tới, cũng mong sẽ có thêm nhiều Trung tâm, Khối được thành lập dựa trên cơ sở những Phòng/Ban cũ” .

Cũng trong buổi Lễ, Chủ tịch – Tổng Giám đốc thể hiện sự tin tưởng vào đội ngũ quản lý của Tập đoàn với chuyên môn, trình độ cao đã được đào tạo và thử thách qua rất nhiều thăng trầm, chắc chắn sẽ có khả năng làm được tốt hơn nữa những nhiệm vụ khó khăn sắp tới mà Ban Tổng Giám đốc giao phó.