Search
en

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP & BỔ NHIỆM CHỨC VỤ TRONG THÁNG 10 TẠI TẬP ĐOÀN THANG MÁY THIẾT BỊ THĂNG LONG

01/11/2019

Trong tháng 10/2019, Tại Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long đã diễn ra Quyết định thành lập và Bổ nhiệm chức vụ. Theo đó, ngày 4/10: Ông Lưu Tiến Quang giữ chức vụ Trưởng Phòng Thi công Lắp đặt T2; ngày 30/10: thành lập Phòng Kỹ thuật điện lạnh và bổ nhiệm Ông Ngô Tiến Lợi giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kỹ thuật điện lạnh.

  1. Bổ nhiệm chức vụ cho Ông Lưu Tiến Quang:

Bổ nhiệm Ông Lưu Tiến Quang giữ chức vụ Trưởng phòng Thi công Lắp đặt T2 trực thuộc Trung tâm Thi công lắp đặt 2 của Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long nhiệm kỳ 4 năm kể từ ngày 4 tháng 10 năm 2019.

Ông Lưu Tiến Quang chịu sự quản lý trực tiếp và điều hành trực tiếp của Giám đốc Trung tâm Thi công Lắp đặt 2

Lễ bổ nhiệm chức vụ....

....Có sự tham dự của Bà Lê Thị Quỳnh Mai - Giám đốc Marketing & Nhân sự; Ông Nguyễn Đình Thường - Giám đốc Trung tâm Thi công lắp đặt 2 và Ông Lê Minh Lĩnh Trưởng Phòng Giám sát chất lượng Công trình & An toàn Lao động T2

Bà Nguyễn Tạ Lan Anh - Trưởng phòng Nhân sự đọc quyết định Bổ nhiệm cho Ông Lưu Tiến Quang

Bà Lê Thị Quỳnh Mai - Giám đốc Marketing & Nhân sự trao quyết định bổ nhiệm cho Ông Lưu Tiến Quang

  1. Thành lập phòng Kỹ thuật Điện lạnh – Bổ nhiệm chức vụ cho Ông Ngô Tiến Lợi:

Thành lập Phòng Kỹ thuật điện lạnh (tên Tiếng Anh: Heating, Ventilation and Air conditioning Engineering Department) trực thuộc Trung tâm Hệ thống Kỹ thuật Công trình của Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2019 trên cơ sở của Bộ phận Kỹ thuật Điện lạnh

Phòng Kỹ thuật Điện lạnh chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp của Giám đốc  Trung tâm Hệ thống Kỹ thuật Công trình.

Theo đó, với sự thành lập Phòng Kỹ thuật Điện lạnh, Ban Lãnh đạo Tập đoàn quyết định Bổ nhiệm Ông Ngô Tiến Lợi giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kỹ thuật điện lạnh trực thuộc Trung tâm Hệ thống kỹ thuật Công trình của Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2019.

Ông Ngô Tiến Lợi chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp của Giám đốc Trung tâm Hệ thống Kỹ thuật Công trình.

Lễ trao quyết định thành lập phòng & Bổ nhiệm chức vụ có sự tham dự của bà Lê Thị Quỳnh Mai - Giám đốc Marketing & Nhân sự, Bà Nguyễn Ngọc Hoa - Phó Giám đốc Khối Marketing & Nhân sự, Ông Nguyễn Trọng Tuyển - Quyền Trưởng phòng Quản lý Xây dựng...

.....Ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Hệ thống Kỹ thuật công trình, Ông Ngô Văn Điệp - Phó Giám đốc Trung tâm Hệ thống Kỹ thuật Công trình, Ông Dương văn Tuyến - Trưởng phòng Thi công Hệ thống Kỹ thuật Công trình và Bà Nguyễn Tạ Lan Anh - Trưởng phòng Nhân sự 

Bà Lê Thị Quỳnh Mai - Giám đốc Marketing & Nhân sự trao quyết định Thành lập Phòng Kỹ thuật Điện lạnh cho Ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Hệ thống Kỹ thuật công trình

Bà Nguyễn Tạ Lan Anh - Trường phòng Nhân sự đọc quyết định bổ nhiệm chức vụ cho Ông Ngô Tiến Lợi

Bà Lê Thị Quỳnh Mai - Giám đốc Marketing & Nhân sự lên trao quyết định bổ nhiệm cho Ông Ngô Tiến Lợi

Phòng Kỹ thuật điện lạnh chụp hình lưu niệm

Ở bất kỳ vị trí nào, Ban Lãnh đạo Tập đoàn cũng luôn ủng hộ và đề cao những cố gắng, nỗ lực không ngừng của mỗi thành viên trong Tập đoàn, để  từ đó đưa ra những quyết định sáng suốt và kịp thời nhằm ghi nhận những cống hiến không ngừng nghỉ của mỗi thành viên. Chính những ghi nhận này là nguồn động viên lớn lao để các cán bộ công nhân viên không ngừng đổi mới, sáng tạo vì sự phát triển chung của Tập đoàn. Và với sự tin tưởng của Ban lãnh đạo, hi vọng mỗi cá nhân mỗi vị trí trong Tập đoàn sẽ nỗ lực hết mình vì sự phát triển lớn mạnh của TLE, khẳng định được vị thế và sự uy tín trên thị trường.