Search
en

THANG LONG TLE GROUP TIẾN HÀNH ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ OHS (OHSAS 18001:2007)

27/12/2019

OHSAS 18001 là Tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp do Viện tiêu chuẩn  Anh (BSI) xây dựng và ban hành. Và ngày 24/12 và 25/12 vừa qua, Thang Long TLE Group đã hoàn thành phiên đánh giá chứng nhận do tổ chức Bureau Veritas Certification thực hiện.

Tổ chức Bureau Veritas Certification Anh Quốc tại Việt Nam họp cùng đội ngũ cán bộ của Thang Long TLE group trước khi tiến hành đánh giá Hệ thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp tại Tập đoàn.

Tiêu chuẩn OHSAS 18001:20007 đưa ra những yêu cầu được sử dụng như một khuôn khổ cho một Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp cho một tổ chức. Tiêu chuẩn này cũng được sử dụng cho mục đích đánh giá chứng nhận phù hợp và cấp giấy chứng nhận phù hợp cho một Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp.

Và trong hai ngày 24/12 & 25/12 vừa qua, các nội dung đánh giá bao gồm:

☑️ Đánh giá Hệ thống quản lý OHS
☑️ Đánh giá hoạt động tại các văn phòng làm việc.
☑️Đánh giá hoạt động tại kho.
☑️Đánh giá hoạt động tại công trường thi công lắp đặt và bảo hành bảo trì.
☑️Diễn tập ứng phó sự cố khẩn cấp tại công trường thi công lắp đặt.

Đánh giá hiện trạng văn phòng Hào Nam và Trần Thái Tông

Đánh giá tại công trường: địa điểm dự án 106 Ngụy Như Kon Tum....

....Diễn tập ứng phó sự cố khẩn cấp tại công trường

Đánh giá tại công trường bảo hành bảo dưỡng: địa điểm dự án An Bình city

Đoàn kiểm tra đánh giá chụp ảnh lưu niệm cùng đội ngũ cán bộ Thang Long TLE group

An toàn sức khỏe nghề nghiệp luôn được Ban lãnh đạo Tập đoàn chú trọng, để phòng ngừa rủi ro cũng như bảo vệ an toàn cho CBCNV , và ngoài việc chứng nhận Hệ thống Quản lý OHS theo tiêu chuẩn OHSAS 18001, Thang Long TLE Group cũng là công ty thang máy đầu tiên tại Việt Nam được tổ chức Bureau Veritas Certification cấp giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn từ năm 2009.