Search
en

TLE bổ nhiệm và phát triển những Quản trị viên mới trẻ tuổi – giàu năng lực

25/11/2017

Một hướng đi năng động và không ngừng không ngại thay đổi để đạt được những bước phát triển mới trên thị trường: đó chính là việc thành lập các phòng ban mới cho phù hợp với sự phát triển của Tập đoàn và bổ nhiệm quản trị viên trẻ tuổi nhưng có năng lực tốt – đã trở thành một nét văn hóa đẹp đẽ tại TLE.

IMG_0327

Bà Lê Thị Quỳnh Mai – Giám đốc Khối Marketing & Hành chính Nhân sự đọc quyết định thành lập và bổ nhiệm các chức vụ mới của Tập đoàn

Phát triển và giữ vững hướng đi đó, ngày 24/11 vừa qua, tại văn phòng trụ sở của Tập đoàn, Lễ bổ nhiệm và quyết định thành lập các Phòng mới đã được tổ chức trang trọng với sự tham gia của Ban Tổng Giám đốc cùng các Quản trị viên của Tập đoàn. Theo đó:

Cơ cấu của Khối Marketing & Hành chính Nhân sự được củng cố và mở rộng với sự Thành lập Phòng Nhân sự trên cơ sở Bộ phận Nhân sự của Phòng Hành chính Nhân sự thuộc Khối kể từ ngày 23 tháng 11 năm 2017, thể hiện sự chuyên nghiệp hóa hơn nữa bộ máy quản lý để phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển của Tập đoàn. Cùng với đó là việc bổ nhiệm các vị trí quản lý mới của Khối Marketing & Hành chính Nhân sự:

Để đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ cao hơn của Khối Marketing & Hành chính Nhân sự, Bà Nguyễn Ngọc Hoa đã được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Khối Marketing & Hành chính nhân sự; kiêm Quyền Trưởng phòng Hành chính và Trưởng Ban đầu tư mua sắm, nhiệm kỳ 4 năm.

IMG_0393

Ông Dương Duy Ngọc – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn trao quyết định bổ nhiệm cho Bà Nguyễn Ngọc Hoa giữ chức Phó Giám đốc Khối Marketing & Hành chính Nhân sự; kiêm Trưởng phòng Hành chính và Trưởng Ban đầu tư mua sắm

IMG_0423

Phát biểu tại buổi lễ, Bà Nguyễn Ngọc Hoa trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của Ban Tổng Giám đốc, đồng thời thể hiện sự quyết tâm và nhiệt huyết, đem hết năng lực, trách nhiệm để cống hiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ Ban Tổng Giám đốc đã giao phó.

Bổ nhiệm Bà Nguyễn Tạ Lan Anh – Trợ lý Chủ tịch – Tổng Giám đốc Tập đoàn kiêm giữ chức Quyền Trưởng Phòng Nhân sự, nhiệm kỳ 3 năm.

IMG_0371

Phó Tổng Giám đốc Phan Ngọc Biên trao quyết định bổ nhiệm Bà Nguyễn Tạ Lan Anh giữ chức Quyền Trưởng phòng Nhân sự.

Bên cạnh những bổ nhiệm mới thuộc Khối Marketing & Hành chính Nhân sự, buổi lễ cũng ghi nhận những vị trí quản trị viên mới, được giao cho những người trẻ tại một số đơn vị đóng vai trò quan trọng trong chuỗi hoạt động của công ty. Đó là:

Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Thanh Vân giữ chức vụ Quyền Trưởng Phòng Kế hoạch, nhiệm kỳ 3 năm.

Bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Hoàng thôi giữ chúc vụ Quyền Trưởng phòng Hành chính Nhân sự để giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kinh doanh, nhiệm kỳ 3 năm.

IMG_0364

Ông Phan Ngọc Biên – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Kinh doanh cho ông Nguyễn Huy Hoàng và chức vụ Quyền Trưởng phòng Kế hoạch cho bà Phạm Thị Thanh Vân.

Những Quản trị viên được bổ nhiệm lần này là những người đã có quá trình cống hiến và khẳng định được uy tín, năng lực chuyên môn cũng như khả năng quản lý và những cống hiến không ngừng nghỉ cho Tập đoàn. Với phẩm chất thông minh, năng nổ, tinh thần trách nhiệm cao cùng với sức trẻ của các Quản trị trẻ, Ban Tổng Giám đốc hy vọng, những Quản trị viên này sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ ở vị trí mới, mang làn gió mới tới cho Tập đoàn.

Việc thay đổi trong cơ cấu tổ chức như trên, sẽ tạo ra động lực làm việc mới, thúc đẩy các Khối, Trung tâm, Ban, Phòng phát huy năng lực của mình, đồng thời cũng thể hiện quyết tâm của Ban Tổng Giám đốc trong việc trẻ hóa đội ngũ cán bộ để cống hiến và đưa Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long lên những bước tiến mới.