Search
en

TỪ BẮC VÀO NAM: 1 LOẠT BỔ NHIỆM MỚI – NHỮNG NGƯỜI TRẺ TUỔI TÂM HUYẾT ĐƯỢC GỌI TÊN

26/07/2019

Trong 2 ngày 20 & 25.7.2019, từ Bắc vào Nam, Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long đã trang trọng diễn ra Lễ Bổ nhiệm, theo đó những người trẻ tuổi, tâm huyết đã được gọi tên.

Tại Hà Nội

Tới tham dự buổi lễ, có Bà Trần Hải Yến – Giám đốc Kế hoạch, Bà Lê Thị Quỳnh Mai – Giám đốc Marketing & Nhân sự; Bà Nguyễn Như Quỳnh – Giám đốc Ban Tư vấn Doanh nghiệp thành viên cùng các  Quản trị viên khác, các Phòng/ Ban có liên quan.

Những ngày cuối tháng 7, Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long đã long trọng tổ chức Lễ Bổ Nhiệm từ Bắc vào Nam, theo đó những vị trí cao đã "tìm" được chủ nhân xứng đáng.

Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Thanh Vân giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch

Tại tầng 8, trụ sở 44 Hào nam, Bà Phạm Thị Thanh Vân đã được bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch, trực thuộc Khối Kế hoạch Vật tư của Công ty TNHH Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long nhiệm kỳ 4 năm kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2019

Bà Nguyễn Tạ Lan Anh - Trưởng Phòng Nhân sự đọc quyết định bổ nhiệm chức vụ cho Bà Phạm Thị Thanh Vân

Bà Lê Thị Quỳnh Mai - Giám đốc Marketing & Nhân sự trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng Phòng Kế hoạch cho Bà Phạm Thị Thanh Vân

Bà Phạm Thị Thanh Vân chia sẻ cảm xúc trong Lễ bổ nhiệm

Bà Phạm Thị Thanh Vân là Quản trị viên của Phòng Kế hoạch; chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp của Giám đốc Kế hoạch

Bà Phạm Thị Thanh Vân được hưởng lương Quản trị viên bậc 2.

Bổ nhiệm Bà Bùi Thu Hường giữ chức danh Trợ lý Chủ tịch – Tổng Giám đốc Tập đoàn

Cùng ngày 20.07.2019, Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long cũng trang trọng bổ nhiệm Bà Bùi Thu Hường, giữ chức danh Trợ lý Chủ tịch – Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Bà Nguyễn Tạ Lan Anh - Trưởng Phòng Nhân sự đọc quyết định bổ nhiệm chức vụ cho Bà Bùi Thu Hường

Bà Lê Thị Quỳnh Mai - Giám đốc Marketing & Nhân sự trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Trợ lý Chủ tịch - Tổng Giám đốc cho bà Bùi Thu Hường

Bà Bùi Thu Hường chia sẻ cảm xúc trong buổi lễ

Bà Bùi Thu Hường chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp của Trưởng Văn phòng Tổng Giám đốc

Bà Bùi Thu Hường được hưởng lương Quản trị viên bậc 1.

Tại Hồ Chí Minh

Bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Thoại Vy giữ chức vụ Trưởng phòng Bảo hành Bảo trì – Chi nhành TP. Hồ Chí Minh

Ngày 25 tháng 7 năm 2019, Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long, chi nhánh Hồ Chí Minh đã trang trọng tổ chức Lễ bổ nhiệm chức vụ. Theo đó, Ông Nguyễn Ngọc Thoại Vy giữ chức vụ Trưởng phòng Bảo hành Bảo trì – Chi nhánh Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 4 năm

Ngày 25 tháng 7 năm 2019, Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long, chi nhánh Hồ Chí Minh đã trang trọng tổ chức Lễ bổ nhiệm chức vụ. Theo đó, Ông Nguyễn Ngọc Thoại Vy giữ chức vụ Trưởng phòng Bảo hành Bảo trì – Chi nhánh Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 4 năm

Tới tham dự buổi lễ, có Phó Chủ tịch – Phó Tổng Giám đốc thường trực  Ông Phan Ngọc Biên, Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh Ông Trần Trọng Phương cùng các Quản trị viên, các Phòng/ Ban có liên quan.

Ông Nguyễn Ngọc Thoại Vy là Quản trị viên của Phòng Bảo hành Bảo trì – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh; chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp của Ông Đỗ Duy Tuấn – Phó Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân - Phó Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh đọc quyết định bổ nhiệm cho Ông Nguyễn Ngọc Thoại Vy

Phó Chủ tịch - Phó Tổng Giám đốc Phan Ngọc Biên trao quyết định Bổ nhiệm chức vụ cho Ông Nguyễn Ngọc Thoại Vy

Ông Nguyễn Ngọc Thoại Vy hứa sẽ nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó

Ông Nguyễn Ngọc Thoại Vy được hưởng lương Quản trị viên bậc 1.

Liên tiếp những bổ nhiệm đã diễn ra từ Bắc vào Nam, từ đó có thể thấy Ban Lãnh đạo Tập đoàn luôn dành những vị trí xứng đáng cho những CBCNV giỏi, có sự cống hiến, nỗ lực hết mình trong công việc.