Search
en

Cải tạo xây dựng nhà B6 Giảng Võ


Địa chỉ: B6 Giảng Võ, B6 phố Nam Cao – P.Giảng Võ – Q.Ba Đình – HN

Năm thực hiện: 2018

Số lượng: 8 thang Nexiez MR