Search
en

Chung cư The Parkland

Địa chỉ: KDC Hiệp Thành, Đường Nguyễn Thị Búp, P.Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM

Năm thực hiện: 2018

Số lượng: 6 thang Nexiez MR