Search
en

Chung cư Vũng Tàu Center

vung-tau-center

Địa chỉ: 93 Lê Lợi, phường Thứng Nhì, Vũng Tàu

Năm thực hiện: 2016

Số lượng: 6 thang máy Nexiez MR

Tốc độ cao nhất: 105 mpm

Điểm dừng cao nhất: 18 S/O