Search
en

DIC PHEONIX – Vũng Tàu

DIC PHEONIX

Địa chỉ: Khu trung tâm Chí Linh, Tp. Vũng Tàu

Năm thực hiện: 2016

Số lượng: 12 thang máy Nexiez MR

Tốc độ cao nhất: 105 mpm

Điểm dừng cao nhất: 28 S/O