Search
en

Hòa Bình Green City – Hà Nội

Hoa-binh-Green

Địa chỉ: 505 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Năm thực hiện: 2013

Số lượng: 20 thang máy Nexiez MR

Tốc độ cao nhất: 150m/phút

Số điểm dừng cao nhất: 30S/O