Search
en

Khu nhà, chung cư kết hợp thương mại, văn phòng phường Bình Thọ, quận Thủ Đức

Địa chỉ: 102 Đặng Văn Bi, phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, HCM

Năm thực hiện: 2018

Số lượng: 6 thang Nexiez MR