Search
en

Nhà CT1-CT2 A10 KĐT Nam Trung Yên

Địa chỉ: ô đất A10 khu đô thị Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội 

Năm thực hiện: 2018

Số lượng: 12 thang Nexiez MR