Search
en

Nhà ở chung cư kết hợp dịch vụ thương mại Nam Thăng Long

Địa chỉ: Lô CT03-KĐT Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội 

Năm thực hiện: 2018

Số lượng: 16 thang Nexiez MR