Search
en

Times Tower – Lê Văn Lương Hà Nội

time-tower-2-6no-le-van-luong

Địa chỉ: Nha Trang

Năm thực hiện: 2016

Số lượng:

  • 6 thang máy Nexiez MR
  • 5 thang máy Nexiez MRL
  • 2 thang cuốn ZJ-SE

Tốc độ cao nhất: 150 mpm

Điểm dừng cao nhất: 26 S/O