Search
en

Tòa 18T1 Khu chung cư cao tầng, dịch vụ thương mại HH6 KĐT Nam An Khánh – Hà Nội

Tòa 18T1 Khu chung cư cao tầng, dịch vụ thương mại HH6 tại KĐT Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

 

Elevator No. Số lượng Model Tải trọng Số người Tốc độ Điểm dừng
Capacity(kg) Persons Speed(m/min) Stops
P1-P4 6 Nexiez MR 1000 15 105 19
Năm hoàn thiện 2016
Year of Completion