Search
en

UDIC Riverside 1 – 122 Vĩnh Tuy, Hà Nội

udic-riverside-1

Địa chỉ: 122 Vĩnh Tuy, Hoàng Mai, Hà Nội

Năm thực hiện: 2016

Số lượng: 10 thang máy Nexiez MR

Tốc độ cao nhất: 150 mpm

Điểm dừng cao nhất: 21 S/O